سامانه تولید خودکار منابع برون متنی
زبان منبع: En Fa | راهنما | تماس باما | صفحه اصلی
بر اساس استاندارد مجله :
نوع منبع
نوع منبع: مقاله در روزنامه
Article in Newspaper
 
نام * نام خانوادگی
تاریخ
عنوان نام روزنامه از صفحه تا صفحه

Label
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری می باشد
Copyright © 2014 , Regional Information Center for Science and Technology , All Rights Reserved